v-krediet uw kredietmakelaar

V-Krediet  -  www.vkrediet.be

Grotesteenweg 23

2600 Antwerpen-Berchem

Tel. 03/218.73.61 - info@vkrediet.be 

 

  Let op, geld lenen kost ook geld.

Hoofdmenu
tarieven (voorbeelden)
wie zijn wij?
wat is een lening op afbetaling
doel van de lening
kom ik in aanmerking?
hoe aanvragen?
adres en openingsuren
veelgestelde vragen

 

Hoe aanvragen?

-per telefoon tijdens onze kantooruren 

-persoonlijk even langskomen op ons kantoor (gelieve recente loonfiches mee te nemen)

-per e-mail info@vkrediet.be (zie onderaan welke gegevens we nodig hebben)

De door de aanvragers verstrekte persoons- en leninggegevens worden geregistreerd door V-Krediet met het oog op de verwerking ervan en om de studie van de kredietaanvraag en de voorbereiding van de eventuele kredietovereenkomst mogelijk te maken. We verzekeren de klanten dat er geen misbruik van de verstrekte gegevens wordt gemaakt. U kan uw gegevens op eenvoudig verzoek steeds ter controle, wijziging of schrapping inkijken. (wet van 8/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

 

Welke gegevens hebben we van u nodig?

-Het gewenste bedrag, het aantal maanden en doel van de lening

Het gewenste bedrag kan ofwel het bedrag 'in handen' zijn, of het bedrag inclusief het saldo van de leningen die nog moeten terugbetaald worden.

Zowel van ontlener als eventuele medeontlener:

-Naam

Indien dubbele familienaam, beide namen vermelden.

-Voornaam

Zoals vermeld op uw identiteitskaart. Let op bv Jos <> Joseph <> Jozef en Marie Jeanne (zonder streepje) <> Marie-Jeanne (met streepje)

-Geboortedatum & geboorteplaats

-Nr identiteitskaart + vervaldatum identiteitskaart 

-Rijksregisternummer

Deze vind je altijd terug op uw elektronische identiteitskaart en uw SIS-kaart. Meestal staat dit nummer ook vermeld op de achterzijde van het oude model identiteitskaart en soms op uw loonfiche. Het is een nummer bestaande uit 11 cijfers. De eerste 6 verwijzen naar uw geboortedatum.

-Nationaliteit

Indien u een andere dan de 'Belgische' nationaliteit heeft: welke nationaliteit heeft u en hoe lang woont u in BelgiŽ?

-Burgerlijke stand

Keuze uit: Ongehuwd, Echtgescheiden, Feitelijk gescheiden (+ sinds wanneer), Weduw(e/naar), Gehuwd, Gehuwd met huwelijkscontract scheiding van goederen

-Volledig adres

-Uw telefoonnummer

-Hoe lang woont u op adres?

Indien u minder dan een jaar op het opgegeven adres woont, moet u ook het vorige adres meedelen.

-Is uw woning uw eigendom?

Indien NEEN: vermeld het bedrag van de eventuele huishuur

Indien JA: vermeld type woning (woonhuis, appartement, opbrengsteigendom)

Loopt er nog een hypothecaire lening op uw eigendom? Zo JA: geef maandbedrag - maatschappij - ontleend bedrag - duurtijd van de lening - datum van de 1ste vervaldag

-Beroep?

B.v. bediende, arbeider, gepensioneerd, bruggepensioneerd, werkloos, militair, minister,...

-Naam + adres werkgever / uitbetaalkas

Voor gepensioneerden is dat b.v. R.V.P. - Zuidertoren 5 - 1060 Brussel of Ministerie Van FinanciŽn - Kunstlaan - Brussel

Voor werklozen is dat b.v. ACV - Antwerpen of A.B.V.V. - Antwerpen

-Hoe lang in dienst/werkloos/gepensioneerd/...?

-Netto maandloon/pensioen/... (liefst in Euro)

-Aantal kinderen ten laste + bedrag kindergeld

-Huurinkomsten door u te ontvangen

-Door u te betalen of te ontvangen alimentatie

-Telefoonnummer(s) en/of g.s.m.-nummer(s)

-Andere leningen

Indien je nog leningen hebt lopen: Volgende gegevens hebben we nodig: maandbedrag, maatschappij, ontleend bedrag, duurtijd in maanden, soort lening, eerste vervaldag.

En of u al dan niet deze lening vervroegd wil terugbetalen met de aangevraagde lening.

Aangezien van ieder persoon een lijst met lopende leningen wordt bijgehouden door de Nationale Bank van BelgiŽ, heeft het verzwijgen van lopende leningen bij uw aanvraag geen enkele zin. 

-Opmerkingen + eventuele andere inkomsten (bijberoep) (vermeld ook naam werkgever)

 

 

Welke documenten moet ik voorleggen bij de uitbetaling?

-Steeds de identiteitskaart: Indien de identiteitskaart vervallen is moet je de 'uitnodiging meebrengen voor het bekomen van een nieuwe identiteitskaart'. Indien al meer dan 5 maanden vervallen - gelieve eerst uw nieuwe identiteitskaart af te halen.

-Indien gehuwd of indien de lening met 2 of meer wordt afgesloten: elke ontlener dient aanwezig te zijn bij ondertekening.

-Originele loonfiches van de laatste 3 maanden (voor gepensioneerden en werklozen volstaat 2 recentste bankuittreksels). Indien het inkomen van die maanden lager is dan opgegeven door bv vakantie of ziektedagen, gelieve extra loonfiches mee te brengen.

-Af en toe vragen we de origine(e)l(e) bankuittreksel(s) van de loonstortingen

-Soms bankuittreksel van het kindergeld

-Soms vraagt men ook een bewijs van eigendom. Dit kan geleverd worden met d.m.v. het laatste aanslagbiljet van de onroerende voorheffing (=grondlasten)

 

Wanneer kunnen we niet onmiddellijk uitbetalen?

-Bij elke fout in naam, geboortedatum of adres.

-Ook bij te oude loonfiche of wanneer er loonbeslag is. 

-Als het door u opgegeven inkomen veel hoger is dan het inkomen vermeld op loonfiche.

-Wanneer je uw identiteitskaart niet bij hebt (attest van verlies telt niet)